Khuyến mãi cho thành viên nạp tiền lần đầu

Thành viên nạp tiền lần đầu tại Casino QH88 tùy vào số tiền bạn nạp vào nhà cái. Bạn sẽ nhận được phần thưởng tương ứng theo cơ cấu giải thưởng mà nhà cái đưa ra như sau:

  • Thành viên nạp tiền lần đầu trên 300.000 VND -> Bạn sẽ nhận được 100.000 VND tiền thưởng.
  • Thành viên nạp tiền lần đầu trên 1.000.000 VND -> Bạn sẽ nhận được 150.000 VND tiền thưởng.
  • Thành viên nạp tiền lần đầu trên 3.000.000 VND -> Bạn sẽ nhận được 200.000 VND tiền thưởng.
  • Thành viên nạp tiền lần đầu trên 5.000.000 VND -> Bạn sẽ nhận được 300.000 VND tiền thưởng.
  • Thành viên nạp tiền lần đầu trên 10.000.000 VND -> Bạn sẽ nhận được 400.000 VND tiền thưởng.
  • Thành viên nạp tiền lần đầu trên 30.000.000 VND -> Bạn sẽ nhận được 1.000.000 VND tiền thưởng.
  • Thành viên nạp tiền lần đầu trên 100.000.000 VND -> Bạn sẽ nhận được 2.000.000 VND tiền thưởng.
  • Thành viên nạp tiền lần đầu trên 300.000.000 VND -> Bạn sẽ nhận được 5.000.000 VND tiền thưởng.
  • Thành viên nạp tiền lần đầu trên 1.000.000.000 VND -> Bạn sẽ nhận được 30.000.000 VND tiền thưởng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *